Alpenverein Freistadt - Wir geben Dir Berge!

Alpenverein

Asolo North


  Alpenverein Freistadt
Kontakt
Celosvetový servis
Přihláška do ÖAV - Formulář pro přilhášení do ÖAV
   
 

Alpenverein

Pro nové členy dárek v podobě mapy AV dle výběru

Členství v ÖAV je na kalendářní rok. Také platí, že ti kdo se stanou členy od září do prosince mají uhrazen členský příspěvek na celý dlaší rok. Ale co ti, kteří potřebují členství a jeho výhody už v létě. Členství na celý další rok vám poskytnout nemůžeme. ale snad vás potěšíme malým dárkem v podobě mapy AV některé z Rakouských oblastí.
Každý nový člen, který uzavře členství v ÖAV sekce Freistadt od 1.6 do 31.8.2010 od nás obdrží jím vybranou mapu AV pokrývající některou oblast v Rakousku. Nabídka map ÖAV

Zvýhodněné členství pro členy pro členy ČHS 2010 Nejvýhodnější členství v ÖAV v České republice.

 

Kdo jsme a co chceme

 

Alpenverein Logo Ensemble

Rakouský Alpenverein je velký horolezecký svaz - je však mnohem více! S téměř 150letou historií, s členskou základnou více než 330 000 členů a s rozvětvenou strukturou se vyvinul do mnohotvárné, společensky významné instituce nejen v Rakousku, ale i mimo něj.
 

 

Alpský svaz - ...

Nejdůležitější úkoly tohoto svazu spočívají ve výchově a v přípravě členské základny k provádění všech druhů sportovních aktivit v horách a ve vzdělání a výcviku odborníků. Ke sportovním aktivitám v horách patří turistika v horách a vysokohorská turistika, výstupy na vrcholy, horolezectví, túry na lyžích a mnoho dalších moderních horských sportů. Spolu s rozsáhlou sítí chat, značných vysokohorských cest a horolezeckých zařízení vytváří pro členskou základnu potřebnou infrastrukturu, současně zajišťuje odborné poradenství a informace např. v podobě map, odborných časopisů a internetových služeb.
 

... se sociální ...
Zaměření na široké vrstvy obyvatelstva a členskou základnu dokládají jeho programy pro rodiny a mládež a samostatné programy pro seniory. Nabízí fundované pedagogické vzdělání a celoročně se stará o dětské a mládežnické skupiny, o prázdninové tábory i pro postižené účastníky a o mnoho ubytovacích zařízení pro mládež.
 

... ekologickou ...
Jako "advokát Alp" se Alpenverein stal partnerem pro řešení otázek životního prostředí, etabloval se do role "ekologického svědomí" v alpském prostoru. Je kmotrem a partnerem všech národních parků a ostatních chráněných oblastí. Mnoho angažovaných členů spolupracuje při realizaci ekologických mládežnických projektů i při zalesňování hor.
 

... kulturní činností ...
Muzeum Alpenvereinu, které bylo v roce 1997 vyhlášeno za nejlepší muzeum v Tyrolsku, dokládá spolu se všemi sbírkami a exponáty bohatou kulturní činnost alpského svazu. Do této činnosti patří i organizování různých výstav, vydávání publikací a knih a mnoho dalších kreativních programů.
 

... a s bohatou tradicí.
Oesterreichische Alpenverein (rakouský alpský svaz) byl založen ve Vídni v roce 1862. Jeho první program byl "objevit a poznat Alpy a vydávat o nich publikace". Dlouhou dobu byl součástí svazu DuÖAV (německý a rakouský Alpenverein). Na začátku své činnosti se soustředil především na budování cest a chodníků, na stavbu chat a na vydávání časopisů a ročenek pro své členy. Dnes spravuje Alpenverein v Rakousku v horách celkem 40 000 km značených cest a 241 horských chat. S činností Alpenvereinu úzce souvisí činnost horských vůdců, záchranná činnost v horách i vývoj výstroje a výzbroje pro všechny druhy alpinistické činnosti.
Ohrožení hor a horských oblastí výstavbou velkých technických zařízení si velmi brzo vyžádalo rozšíření cílů Alpenvereinu a vyhlášení programů se zaměřením na "zachování původní struktury a krásy Alp". Všechny vývojové a myšlenkové proudy zanechaly ve velkém a pluralisticky fungujícím Alpenvereinu své stopy. Jako aktuální příklady pro toto tvrzení lze uvést vývoj sportovního a soutěžního lezení, vznik stále nových moderních druhů horských sportů, orientace na využití volného času a na služby společnosti, zaměření na stále silnější mezinárodní propojení a orientace na nové informační a komunikační technologie.
 

Výhody členství

Dobré pojištění na cestách
Horolezectví a turistika patří k nejzdravějším sportovním aktivitám, přesto ale představují pro všechny aktéry určité riziko. Členové si nemusí dnes dělat žádné starosti pokud se týká výdajů za případé úrazy. Celosvětově platné pojištění členů Alpenvereinu kryje výdaje za záchrané nebo pátrací akce až do výše 22 000 €, bez omezení jsou kryty výdaje za převoz člena Alpenvereinu ze zahraničí do místa trvalého pobytu a pobyt v nemocnici v zahraničí při nehodách nebo při nemoci je hrazen až do výše 7 500 €.
To ale ještě není všechno: na území Evropy pomáhá každému řádnému členu Alpenvereinu při osobních a věcných škodách pojištění zákonné odpovědnosti a stejně tak i pojištění právní ochrany. Tento jedinečný soubor pojištění platí pro každého člena - je součástí členského příspěvku.
 

Ekonomické úspory
Levnější ubytování pro členy Alpenvereinu: sleva při přenocování na všech chatách rakouského a německého Alpenvereinu a Alpenvereinu Jižního Tyrolska je obvykle 50%. Na dalších více než 1 300 chatách ve Švýcarsku, ve Francii, Lichtenštejnsku, Španělsku, Slovinsku a Itálii mají členové Alpenvereinu stejná práva i výhody jako členové horských svazů, které tyto chaty vlastní a spravují. Slevy platí rovněž i ve více než 70 soukromých ubytovacích hostincích a ubytovnách v údolích.
Výhody pro rodiny: partneři členů Alpenvereinu platí snížené příspěvky a - na to jsme zvláště hrdi - jejich děti mají členství v klubu zdarma.
Zvýhodněné nákupy: mapy, trička, DVD. Prodejna Alpenvereinu nabízí mnoho potřebného a atraktivního zboží a zvýhodněné nákupy platí pro každého člena.
Testy a zkoušky: cepíny, stoupací železa, lezecké úvazy. Mnoho sekcí Alpenvereinu nabízí svým členům možnost levného zapůjčení moderní horolezecké výstroje a výzbroje.
 

Programy v horách
Jednou kolem rovníku: za více než sto let existence bylo zřízeno 40 000 km horských cest. Ty umožňují přístup do hor a i dnes jsou udržovány a obnovovány dobrovolnou činností našich členů. A co by byly hory bez chat, které poskytují ochranu před nepohodou, teplo, postel a stravu. Večer na chatě se může pro každého stát nezapomenutelným zážitkem. Takže platí: 241 chat rakouského Alpenvereinu v celém Rakousku čeká na vaši návštěvu!
 

Zvědavost a kompetence
Být členem Alpenvereinu současně také znamená, být součástí jedinečného “alpského centra” s dlouholetou tradicí. Naučit se správně a bezpečně lézt, úspěšně provádět lyžařské túry, dobře postavit bivak nebo pomocí GPS správně dosáhnout cíle v terénu - k tomu pomáhají jednotlivé sekce Alpenvereinu a horolezecká škola Alpenvereinu Globertrek širokou nabídkou kurzů. Prostřednictvím SPOT seminářů nabízí mládež Alpenvereinu pedagogické vzdělávací programy pro všechny, kteří mají zájem o další osobní vzdělávání. Do této skupiny patří např. doplňková kvalifikace v oblasti „praktická pedagogika”. U nás je učení zábavou!
 

Aktivity ve volném čase
Zábava s přáteli: jízda na snowboardu ve volném terénu, sportovní lezení, stavba iglů, noci strávené v bivaku - to vše přináší napínavou změnu. Děti zažijí mnoho dobrodružství a poznají nové přátele. Příležitost k tomu poskytují naše kempy a ekologické stavby mládeže. Opravdové dobrodružství zažije mládež na prázdninových táborech a jiných mládežnických akcích. Skutečnosti hovoří: čeká na tebe více než 1 000 mládežnických skupin v jednotlivých sekcích Alpenvereinu v celém Rakousku!
 

Pomoc přírodě
Aby příroda nezůstala bez povšimnutí: Alpenverein se jako "advokát Alp" aktivně podílí při ochraně přírody a životního prostředí, usiluje o vyvážený poměr mezi zachováním a využíváním přírody. Alpenverein je spolehlivý partner všech národních parků, podílí se na plánování i na správě chráněných oblastí. Na chatách je kladen důraz na ekologicky vhodné způsoby zajištění dodávek elektrické energie a pitné vody a na správnou a vhodnou likvidaci splaškové vody a odpadu.
 

Úroveň informací
Předkládání aktuálních, objektivních a seriozních informací: vysoké vážnosti mezi členskou základnou se těší četné publikace a homepage Alpenvereinu. Mapy Alpenvereinu jsou vyhledávaným a vhodným pomocníkem při zodpovědném plánování túr. Mapy existují dnes již i v digitální formě na DVD.
A ještě jeden důležitý moment: služba zvaná "předpověď počasí" - je aktuální a k dispozici na internetu nebo formou osobního poradenství u meteorologů nebo u horského vůdce.
 

Na túry s přáteli
Vítejte v řadách největšího pořadatele všech druhů horských sportů v celém Rakousku: všechny naše sekce i horolezecké školy nabízí celé spektrum zajímavých túr a outdoorových aktivit, ze kterých si odnesete spoustu zážitků. Při těchto túrách potkáte nové přátele, poznáte perfektní organizaci a zodpovědné vedení. A je jedno jestli se jedná o pěší nebo lyžařské túry, trekking nebo poznávací túru. Určitě při tom najdete i svůj vysněný cíl. Lézt, lézt, lézt ...

... mohou členové Alpenvereinu na více než 130 umělých stěnách v celém Rakousku nebo na některé z mnoha lezeckých oblastí Alpenvereinu. Lézt můžete jen tak pro radost, s dobrým zajištěním pomocí normalizovaných jistících prostředků - můžete i lézt se zaměřením a s přípravou na lezecké sportovní soutěže. Členové Alpenvereinu mají samozřejmě i oprávnění ke startu na všech národních i mezinárodních soutěžích. A bývají při nich velmi úspěšní: to, že z řad členů Alpenvereinu vzešli mistři světa, vítězové soutěže Rock-Master a světových pohárů, je dokladem naší mnohaleté činnosti.
 

Pojištění

- Celosvětově platné pojištění při úrazech, které vzniknou při aktivitách ve volném čase
Výdaje za záchranou nebo pátrací akci (včetně vrtulníku): až do výše 22 000 EURO
- Celosvětově platné pojištění při úrazech, které vzniknou při aktivitách ve volném čase i při povolání
Výdaje za převoz z ciziny do místa trvalého pobytu (vč. nákladů za převoz ostatků zesnulých) při úrazu nebo nemoci: bez omezení pojistné částky během prvních šesti týdnů každé cesty.
Výdaje za všechny lékařské výkony při pobytu v nemocnici až do výše 7 500 EURO (během prvních 6 týdnů cesty do ciziny), z toho až do částky 1 500 EURO za ambulantní a lékařské ošetření a léčení. U ambulantního ošetření je třeba uhradit spoluúčast ve výši 70 EURO.
Výdaje za převoz zraněného/nemocného a výdaje za převoz ostatků zemřelého v tuzemsku bez omezení částky, pokud tomu předcházela záchranná nebo pátrací akce.
- Pojištění zákonné odpovědnosti platné na území Evropy až do výše 2 180 186 EURO
- Pojištění právní ochrany platné na území Evropy až do výše 32 703 EURO
Pojištění platí při klubových nebo spolkových akcích i při provádění soukromých aktivit charakteru turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lyžování, běh na lyžích, vysokohorské lyžování a skialpinismus, snowboarding a jízda na divoké vodě, canyoning, nesoutěžní jízda na kole a MTB. Pojištění platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany - tato pojištění platí na území Evropy. Poplatek za všechna tato pojištění je již obsažen v členském příspěvku.
Před transportem nebo převozem z ciziny (nikoliv před pátrací nebo záchrannou akcí) a před převozem ostatků zemřelého je nutné kontaktovat tyto organizace (jinak bude uhrazena částka pouze 750 EURO):
TYROL AIR AMBULANCE, tel. +43 512 22422, fax: +43 512 288888 (nonstop služba), e-mail: taa@taa.at
UNIQA PERSONENVERSICHERUNG AG , tel. +43 1 204 9999, fax: +43 1 21175 1199 (během pracovní doby)
 

Čísla & fakta

- rakouský Alpenverein je největším alpským svazem v Rakousku
- v každém okamžiku vám v celém Rakousku nabízí služby 7 000 funkcionářů a 14 000 dobrovolných pracovníků, ti všichni odpracují 1,3 milionů dobrovolných pracovních hodin za rok (to je 148 let)
- 197 sekcí v celém Rakousku se stará o 330 000 členů, kteří si mohou vybírat z cca 16 000 programů a akcí
- 241 horských chat s ubytovací kapacitou 14 000 lůžek, které jsou ve vlastnictví svazu poskytují ochranu a ubytování a jsou cílem pro zhruba jeden milion návštěvníků za rok. Současně jsou východiskem pro mnoho túr a výstupů na vrcholy.
- 40 000 km značených cest ve správě jednotlivých sekcí je pravidelně udržováno a značeno. Tyto cesty pokrývají jako hustá síť všechny rakouské hory a umožňují tedy turistům i alpinistům dosáhnout svých cílů.
 

Kategorie členských příspěvků

Kategorie A: Dospělí 26 - 60 let
Kategorie B: Junioři 19 - 25 let
Kategorie C: Mládež do 18 let
Kategorie B: Senioři od 61 let
Kategorie B: Manželé nebo životní partneři členů  
Sleva pro rodiny - rodinné členství  

Velkou výhodu přináší členství v Alpenvereinu pro celé rodiny. Pokud jsou řádnými členy Alpenvereinu oba rodiče tj. oba rodiče mají řádně uhrazené členství, získávají jejich děti (do věku max. 27 let) členství zdarma (je nutné vyplnit přihlášky) - přestože v tomto případě děti neplatí členské příspěvky, získají samostatný průkaz a jsou jim zachovány veškeré výhody vč. celého systému pojištění. Rodinné členství platí i v případě samoživitelky nebo samoživitele.
 

 

Přihláška do ÖAV - Formulář pro přilhášení do ÖAV

 

Zum Anfang


© Copyright:
Thomas Pflgl 2000 - 2021

Last updated: 07. Oktober 2014
 
All rights reserved.

Yes, I smoke.
 
The more you smoke the less you poke.